Marketentsers

In 1973 deed de marketentster haar intrede in het Limburgse schutterswezen. In Gelderland werd de eerste groep marketentsters in november 1998 geïnstalleerd bij het schuttersfeest van St. Hubertus in Groesbeek.
De marketentster is in Gelderland erg in opkomst.
Er zijn in Gelderland de laatste jaren al zeker twintig groepen opgericht en er zijn nog een aantal in oprichting.

Wat is een marketentster en wat is haar taak?
Om op deze vraag te kunnen antwoorden moeten we teruggaan in de tijd. Vroeger werd de marketentster ook wel zoetelaarster genoemd.Legereenheden die te velde trokken werden vaak vergezeld van een dame die de soldaten in haar eenheid, tijdens de rustpauzes, voorzag van een borreltje en een hartig hapje. Het leger kende in die tijd nog geen eigen kantinedienst. Tijdens het verblijf in de kazerne verzorgden de marketentsters de soldatenkantine en verrichtten ook werkzaamheden als het wassen en onderhouden van de kleding van de soldaten.
In de 19de  eeuw werd in het Nederlandse leger de functie van marketentster aan strikte regels gebonden. Zo werd o.a. bepaald dat de marketentster getrouwd moest zijn met een lid van het onderdeel. Ook werd vastgelegd wat zij mocht verkopen en tegen welke prijs. Naast een uniform dat een sterke gelijkenis vertoonde met dat van haar eenheid, kreeg de marketentster ook een penning waarop haar naam en het legeronderdeel was vermeld.
Verwijzend naar het feit dat vele Limburgse schutterijen een uniform dragen van militaire eenheden, was het daarom niet zo verwonderlijk dat de dames, die de functie van marketentster op zich namen, ook gestoken werden in een uniform dat lijkt op de kleding van de rest van de schutterij.
Eveneens verwijzend naar de taak van marketentsters in vroeger dagen, tellen heden ten dage vele schutterijen een of meer marketentsters die de schutterij vergezellen met hun mandje gevuld met brood, kaas en worst en een vaatje gevuld met jenever, vieux of een zelfgemaakt of plaatselijk drankje. Na afloop van de wedstrijden voorziet de marketentster de schutters van haar schutterij van een hapje en een drankje. Een van de wedstrijdonderdelen op een schuttersconcours is de beoordeling van de marketentsters. De jury let hierbij op de algehele presentatie van de marketentster en op hoe zij een borrel schenkt of hoe zij de kaas of worst snijdt en presenteert. Inmiddels zijn de marketentsters een niet meer weg te denken element binnen het schutterswezen geworden.