We zijn op zoek naar gedreven personen, die het bestuur komen versterken.
Samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden verder vorm geeft aan de ambities en toekomst van onze vereniging.

Wij zoeken:
– mannen/vrouwen (28 – 55 jr.) die zich als boegbeeld van onze vereniging willen opwerpen.
– Feeling met muziek/ schuttersleven is gewenst, zelf een instrument bespelen of andere rol binnen het korps hebben is geen must!
– Het leuk vinden om met vele verschillende mensen (van alle leeftijden) om te gaan, is zeer gewenst.
– Personen met verantwoordelijkheidsgevoel.

De taken van de bestuursleden zijn:
– het bijwonen van bestuursvergaderingen

–  het bijwonen van de algemene ledenvergaderingen, 1x per jaar

– het organiseren met een commissie van verschillende activiteiten, zoals: schuttersfeest, serenades, optredens en andere activiteiten.

– het bijwonen van activiteiten en. schuttersfeest, serenades en het jaarlijkse after diner concert.

– Op de hoogte zijn (in grote lijnen) van het reilen en zeilen van de vereniging

– Het bijwonen van vergaderingen, besprekingen. O.a. Federatie, kring achterhoek. (afvaardiging, roulatie)

– Afstemmen van werkzaamheden in het bestuur en met de commissies

We betalen onbeperkt uit met trouw, broederschap en dienstbaarheid.