We zijn op zoek naar een gedreven persoon, die het bestuur komt versterken.
Samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden verder vorm geeft aan de ambities en toekomst van onze vereniging.

Wij zoeken:
– een man/vrouw (28 – 50 jr.) die zich als boegbeeld van onze vereniging wil opwerpen.
– Feeling met muziek/ schuttersleven is gewenst, zelf een instrument bespelen of andere rol binnen het korps hebben is geen must!
– Het leuk vinden om met vele verschillende mensen (van alle leeftijden) om te gaan, is zeer gewenst.
– Persoon met verantwoordelijkheidsgevoel.

De taken van de voorzitter zijn:
– het voorzitten van bestuursvergaderingen 1x per maand,
– het voorzitten van de algemene ledenvergaderingen, 1x per jaar
– Het bijwonen van activiteiten en het houden van toespraken tijdens o.a. schuttersfeest, serenades en het jaarlijkse after diner concert.
– Op de hoogte zijn (in grote lijnen) van het reilen en zeilen van de vereniging
– Het bijwonen van vergaderingen, besprekingen. O.a. Federatie, kring achterhoek. (samen met bestuurslid)
– Afstemmen van werkzaamheden in het bestuur

We betalen onbeperkt uit met trouw, broederschap en dienstbaarheid.